Oralna kirurgija

250x167px_1Stručna disciplina koja se bavi problemima u usnoj šupljini, rješivim samo kirurškim metodama. Tu se, prije svega, misli na vađenja zaostalih korijena, slomljenih zuba, retiniranih ili impaktiranih umnjaka. Oralno kirurškim zahvatima možemo načiniti rekonstrukciju mekih tkiva i čeljusnih kostiju ili korigirati parodontalne poremećaje.  Naravno, u područje oralne kirurgije spada implantologija i svi zahvati povezani s ugradnjom implantata. Dakle, augmentacija koštanih struktura, podizanje dna maksilarnih sinusa i slično. Oralno kirurški zahvati izvode se u lokalnoj analgeziji. Opća anestezija može biti primijenjena samo u iznimno kompliciranim slučajevima i dugotrajnim zahvatima. Naime, opća anestezija uključuje rizike i komplikacije pa ju izbjegavamo kada god lokalna analgezija osigurava bezbolnost. Postoji i mogućnost duboke sedacije. Nakon kirurških zahvata pacijenti dobivaju detaljne upute o postoperativnom ponašanju, aktivno pratimo postoperativni tijek, a naš je tim uvijek na raspolaganju u slučaju bilo kakve potrebe.

narucipitaj